Gegevens Student

 
 
Gesprek vooraf gewenst?
 
 
 
 
 
 
 
Voornaam*
 
 
 
 
Roepnaam*
 
 
Tussenvoegsel
 
 
 
Achternaam*
 
 
Geslacht*
 
 
 
Straat*
 
 
Huisnummer*
 
 
 
Postcode*
 
 
Plaats*
 
 
 
Telefoon*
 
 
E-mail*
 
 
 
BSN*
 
 
Nationaliteit*
 
 
 
Geboorte datum*
 
 
Geboortegemeente
 
 
 
Geboorteland*
 
 
 
 
Geboorteland Moeder
 
 
Geboorteland Vader
 
 
 
 
 
 

OUDERS/VERZORGERS

 
 

Bij minderjarigen alle gegevens invullen

 
 
Thuissituatie*
 
 
Woont bij*
 
 
 
Achternaam (ouders)
 
 
Voorletters (ouders)
 
 
 
Straatnaam (ouders)
 
 
Huisnummer (ouders)
 
 
 
Postcode (ouders)
 
 
Woonplaats (ouders)
 
 
 
Telefoonnummer (ouders)
 
 
Email (ouders)
 
 
 
 
 
 

TOELEVERENDE SCHOOL

 
 
Toeleverende school*
 
 
Type School*
 
 
 
 
 
 
Leerjaar*
 
 
Diploma?*
 
 
 
Overgangsbewijs?
 
 
Naar Klas
 
 
 
Contactpersoon (school)*
 
 
Functie*
 
 
 
Telefoonnummer (school)*
 
 
Email (school)*
 
 
 
 
 
 
LWOO Indicatie
 
 
IQ (getal)
 
 
 
Indien LWOO, handelingsplan en evaluatie mailen naar entree@novacollege.nl
IQ alleen invullen indien er sprake is van PrO
 
 
 
 
Indicatie cluster 1/2
 
 
Begeleider
 
 
 
Beperking
 
 
Zo ja, welke beperking
 
 
 
 
 
 
Dyslexie
 
 
 
Indien dyslectisch, verklaring mailen naar entree@novacollege.nl
 
 
 
 
Dyscalculie
 
 
 
Indien dyscalculie, verklaring mailen naar entree@novacollege.nl
 
 
 
 
Handelingsplan (HP) of individueel ontwikkelingsplan (IOP)?
 
 
 
Indien ja, HP of IOP mailen naar entree@novacollege.nl
 
 
 
 

Stage/werkervaring

 
 
Stage ervaring
 
 
Welke stage richting?
 
 
 
Werk ervaring
 
 
Welke werk richting?
 
 
 
Wajong uitkering?
 
 
Bekend bij reïntegratiebedrijf?
 
 
 
 
 
 
Naam jobcoach
 
 
Telefoon Jobcoach
 
 
 
 
 
 

Werkgeversinformatie (alleen bij BBL)

 
 
Naam bedrijf
 
 
 
Straat (bedrijf)
 
 
Huisnummer (bedrijf)
 
 
 
Postcode (bedrijf)
 
 
Woonplaats (bedrijf)
 
 
 
Telefoon (bedrijf)
 
 
Email (bedrijf)
 
 
 
Contactpersoon (bedrijf)
 
 
 
 
 
 

1.0 LEERVAARDIGHEDEN

 
 
1.1 Motivatie*
 
 
 
1.2 Werkhouding*
 
 
 
1.3 Werktempo*
 
 
 
1.4 Doorzettingsvermogen*
 
 
 
1.5 Zelfstandigheid*
 
 
 
1.6 Concentratie/ Spanningsboog*
 
 
 
1.7 Zelfvertrouwen*
 
 
 
1.8 Omgang met personeel*
 
 
 
1.9 Omgang met leerlingen*
 
 
 
1.10 Omgang met inventaris*
 
 
 
1.11 Toelichting leervaardigheden*
 
 
 
 
 
 

2.0 COGNITIEVE VAARDIGHEDEN

 
 
2.1 Beroepsgerichte vakken*
 
 
 
2.2 Mondelinge taalvaardigheid*
 
 
 
2.3 Schriftelijke taalvaardigheid*
 
 
 
2.3.1 Niveau
 
 
 
2.4 Rekenvaardigheid*
 
 
 
2.4.1 Niveau*
 
 
 
2.5 Digitale vaardigheid*
 
 
 
2.6 Studievaardigheid*
 
 
 
2.7 Toelichting cognitieve vaardigheden*
 
 
 
 
 
 

3.0 ondernomen acties

 
 
3.1 Leerplicht
 
 
 
3.2 SMW
 
 
 
3.3 Schoolpsycholoog
 
 
 
3.4 Brijder
 
 
 
3.5 Mentorgesprekken
 
 
 
3.6 Sociale vaardigheidstraining
 
 
 
3.7 Faalangst reductietraining
 
 
 
3.8 Agressie regulatie training
 
 
 
3.9 Justitie/Politie
 
 
 
 
 
 
3.10 Toelichting ondernomen acties*
 
 
 
 
 
 

4.0 ADVIES

 
 
Waarom naar Entree?*
 
 
 
Opleidingsrichting Entree*
 
 
 
Besproken met ouders*
 
 
Besproken met student*