Enw'r Cwmni*
 
 
 
 
 
 
 
Ydy’r cwmni’n masnachu?*
 
Oes
Nac oes
 
 
 
 
 
 
Enw Cyntaf y Prif Gyswllt*
 
 
 
 
Cyfenw’r Prif Gyswllt*
 
 
 
 
Rhif Ffôn*
 
 
 
 
Cyfeiriad E-bost*
 
 
 
 
Cadarnhau Cyfeiriad E-bost*
 
 
 
 
 
 
 
Cyfeiriad Llinell 1*
 
 
 
 
Cyfeiriad Llinell 2
 
 
 
 
Dinas
 
 
 
 
Sir*
 
 
 
 
Cod Post*
 
 
 
 
Gwefan Cwmni
 
 
 
 
 
 
 
Dewis Iaith ar gyfer cyfathrebu*
 
Cymraeg
Saesneg
 
 
 
 
 
 
Rhowch Drosolwg/Disgrifiad o’r Busnes (dim mwy na 1000 o nodau)*
 
 
Rhowch fanylion y cymorth sydd ei angen i dyfu’r busnes (dim mwy na 100 o nodau)*
 
 
 
 
 
 
 
 
Sut clywsoch chi am Busnes Cymdeithasol Cymru?*
 
 
 
 
Word of Mouth/Other:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rydym ni’n trin diogelwch data o ddifrif, ac yn prosesu data i gydymffurfio â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.
 
 
 
Byddwn ni ond yn prosesu eich data i gyflwyno’r gwasanaethau rydych chi wedi gwneud cais amdanynt, adrodd i’n harianwyr a gwerthuso ein heffeithiolrwydd. Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen hon, byddwn ni’n anfon copi o’n hysbysiad preifatrwydd atoch mewn neges e-bost, neu gallwch ei ddarllen [yma].  
 
 
 
Dywedwch wrthym os gallwn ni gysylltu â chi at y dibenion a amlinellir isod:
 
 
 
A all Canolfan Cydweithredol Cymru gysylltu â chi drwy’r post, dros y ffôn, drwy negeseuon e-bost neu destun, i ddweud wrthych am unrhyw weithgareddau eraill Canolfan Cydweithredol Cymru a all fod o ddiddordeb i chi?
 
 
 
**
 
Gall
Na all
 
 
 
 
 
 
Allwn ni rannu eich manylion gyda sefydliadau tebyg eraill, er mwyn iddyn nhw allu anfon gwybodaeth atoch drwy’r post, dros y ffôn, drwy negeseuon e-bost neu destun, a all fod o ddiddordeb i chi?
 
 
 
**
 
Gallwch
Ni allwch
 
 
 
 
 
 
Efallai y gallwn ni gaffael cymorth ychwanegol i chi oddi wrth Busnes Cymru; allwn ni rannu’r ffurflen hon gyda chydweithwyr o Busnes Cymru, a gofyn iddyn nhw gysylltu â chi?
 
 
 
**
 
Gallwch
Ni allwch