Skolens navn*
 
 
 
Hvor mange elever planlægger du at undervise i materialet i alt? Skriv antal*
 
 
 
Hvor mange lærere er I, som skal bruge materialet? Skriv antal *
 
 
 
Hvor i landet underviser du? Skriv by*
 
 
 
 
Må vi kontakte dig ifm. evaluering, tilbud om besøg af menneskerettighedsforkæmper eller lignende? *
 
Ja
Nej
 
 
 
Email
 
 
 
 
Mobil