Fyll inn detaljene nedenfor for å melde deg på webinar og match-making event 26. november

Samarbeidsprosjekt for å møte samfunnsutfordringer med kommunal relevans. 
 
Fornavn*
 
 
Etternavn*
 
 
 
Arbeidssted*
 
 
 
 
Epost*
 
 
 
 
09:45 - 11:00 vil det bli mulighet for deltakere å få mer informasjon om de 4 utlysningstemaene og søke partnere.

Meld deg på ett av de fire temaene du ønsker å engasjere deg i:

De 4 temaene du kan velge blant er:

1. Arealer under press

2. Sirkulær økonomi

3. Demokrati, styring og fornyelse (Innovasjonsforskning og Planforskning)

4. Energi, transport og lavutslipp

  
 
Skriv inn ditt valg av tema her*