Fyll inn detaljene nedenfor for å melde deg på til,

Klimaløsninger - hva kan mat, bompenger og CO2-kompensasjon bety?

Dato:  10. november

Sted:   Kulturhuset i Oslo, møterom Boksen


  
 
Fornavn*
 
 
Etternavn*
 
 
 
Arbeidssted*
 
 
 
Epost*