Fyll inn detaljene nedenfor for å registrere deg til  
 

Webinar og Match-making event 8. mai 2020 med tema:

Mulige samarbeidsprosjekter for å møte samfunnsutfordringer

 
 
Fornavn*
 
 
 
 
Etternavn*
 
 
 
 
Arbeidssted*
 
 
 
 
Epost*
 
 
 
 

For å delta på parallellmøtene, 09:45 - 11:00, må du spesifisere temaet du ønsker å delta på nedenfor. Du har følgende valg:

0. Deltar ikke på parallellmøtene
1. Arealer under press (inkl. ferskvann)
2. Demokrati, styring og fornyelse (planforskning)
3. Energi, transport og lavutslipp
4. Klima- og polarforskning (kulturminner & kulturmiljøer)
5. Velferd, kultur og samfunn  
 
Skriv inn nummer og navn på temaet her:*