Huhtikuu 2019
 
Sähkönsiirron ajankohtaiset
Kantaverkon nimeämispäätös valvontajaksolle 1.1.2020-31.12.2023
Fingrid on tehnyt kantaverkon nimeämispäätöksen seuraavan neljän vuoden valvontajaksolle
1.1.2020-31.12.2023. Maaliskuun alussa julkaistuun kantaverkon nimeämispäätösehdotukseen saatiin sidosryhmiltä lähinnä tarkentavia kysymyksiä. Kiitos paljon kaikille palautetta antaneille.

Lisätietoja Petri Parviainen
 
Lue lisää  

      
 
Energiavirasto vahvisti Kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset KJV2018
Energiavirasto on vahvistanut 7.3.2019 annetulla päätöksellä Fingrid Oyj:n asettamat Kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset KJV2018. Vaatimukset on asetettu Suomen sähkönsiirtoverkkoon liitettäville jakeluverkoille ja kulutusyksiköille, Suomen sähköjärjestelmään liitettäville jakeluverkoille sekä kulutusyksiköille, jotka tarjoavat kysyntäjoustopalveluita. 

Lisätietoja Antti Kuusela
 
Lue lisää   

         
 
Uusiutuvan energian tukikilpailutus

Energiavirasto sai 26 tarjousta uusiutuvan energian teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun. Kaikki tarjoukset koskivat tuulivoimaa ja niiden yhteenlaskettu sähkön vuosituotanto oli hieman yli 4 terawatti-tuntia. Hyväksyttyjen seitsemän hankkeen vuosituotanto on yhteensä 1,36 TWh. Tuulivoimateknologian kilpailukyvyn nopea kehitys viime vuosina näkyy tuloksissa. 

Hyväksytyille voimalaitoksille maksetaan tukea toteutuneen sähkön tuotannon perusteella. Tukiaika on
12 vuotta. Edellytys tuen saamiselle on, että voimalaitos tuottaa sähköä kolmen vuoden sisällä tarjous-kilpailun ratkaisun tiedoksisaannista. Kilpailutuksessa menestyneistä hankkeista kolme liittyy suoraan Fingridin kantaverkkoon ja loput suurjännitteisiin jakeluverkkoihin.

Myös täysin markkinaehtoisen tuulivoiman rakentaminen on käynnistynyt Suomessa. Uusia investointipäätöksiä tuulivoiman rakentamisesta on syntynyt satojen megawattien edestä viimeisen vuoden aikana ja useita uusia päätöksiä odotetaan myös vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja Petri Parviainen, Jarno Sederlund, Antero Reilander

Linkki Energiaviraston tiedotteeseen     

        

 
Voima-alueiden varautumispäivät ja alueellinen varautumiskoulutus 2019

Voimatalouspoolin voima-alueiden varautumispäivien ajankohdat on päätetty – merkitsethän kalenteriisi.
Ohjelma julkaistaan lähempänä ja kutsut tilaisuuksiin lähetetään Huoltovarmuuskeskuksen HVO Extranet -portaalin yhteystietojen perusteella.

Voimatalouspooli järjestää alueellisen varautumispäivän viidellä voima-alueella 2019. Voima-alueiden varautumispäivien yhteydessä järjestetään tänä vuonna alueelliset varautumiskoulutukset.

Varautumispäiviin ja -koulutuksiin ovat toivottuja ja tervetulleita voima-alueiden energiayritysten, ml. kaukolämpöyritysten ja palveluntuotantoyritysten, valmiuspäälliköt sekä valmius- ja varautumissuunnitteluun osallistuvat henkilöt.

Tilaisuudet on merkitty voimatalouspoolin kalenteriin HVO Extranetissa.
 

Voima-alue

Paikka (tarkentuu)


Ajankohta

Varautumispäivä

Varautumiskoulutus

Pääkaupunkiseutu

Tuusula

20.-21.5.

21.5.

20.5. iltapäivä

Länsi-Suomi

Vaasa

4.-5.6.

5.6.

4.6. iltapäivä

Etelä-Suomi

Tampere

12.-13.9.

12.9.

13.9. aamupäivä

Pohjois-Suomi

Oulu

13.-14.11.

14.11.

13.11. iltapäivä

Itä-Suomi

myöhemmin

4.-5.12.

4.12.

5.12. aamupäivä


Lisätietoja

Voima-alueiden aluetoimikunnat
Arto Pahkin, Voimatalouspooli, arto.pahkin@fingrid.fi
Katja Kurki-Suonio, Voimatalouspoolin kaukolämpöjaosto, katja.kurki-suonio@energia.fi

         
 
Kansallisen käyttötoiminnan tiedonvaihtovaatimukset
Energiavirasto on vahvistanut Fingridin ehdotuksen kansallisista käyttötoiminnan tiedonvaihto-vaatimuksista. Vaatimukset on esitetty Fingridin laatimassa Käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuus
-asiakirjassa.

Lisätietoja Antti-Juhani Nikkilä

Tutustu asiakirjaan 

        
 
EU-tason tiedonvaihdon vaatimukset, roolit ja vastuut (KORRR)
Energiavirasto on aiemmin alkuvuonna vahvistanut Fingridin ehdotuksen yhteisistä EU-tason tiedonvaihdon vaatimuksista, rooleista ja vastuista (KORRR). Asiakirja määrittelee EU-alueen laajuiset tiedonvaihdon vaatimukset, roolit ja vastuut kantaverkkoyhtiöille, jakeluverkkoyhtiöille, suljetuille jakeluverkkoyhtiöille, sähkön tuotannolle ja sähkön kulutukselle. Asiakirja perustuu Transmission System Operation -verkkosääntöön ja asiakirja on kaikkien EU-alueen sääntelyviranomaisten vahvistama.

KORRR-asiakirjan voimaantulon myötä reaaliaikaisen tiedonvaihdon päivitysväli on muuttunut ja saa olla enintään 1 minuutin (ennen 3 minuuttia).

Lisätietoja Antti-Juhani Nikkilä
 
Tutustu asiakirjaan     

        
 
Yhteispylvässopimukset uusitaan 2019 loppuun mennessä
Päivitämme Tämän vuoden aikana yhteispylväs-sopimukset siten, että kaikki yhteispylväsosuudet ovat yhdessä sopimuksessa.

Uusi sopimus noudattaa uuden liittymis-sopimuksen mukaista rakennetta: sopimuksen ehdot ja oikeudet esitetään sopimusosassa ja sopimuksen kohteet liitteessä. Uusi yhteispylväsosuus täydennetään liitteeseen.

Liittymissopimuksen ehdot ja oikeudet pysyvät ennallaan.
Yhteispylvässopimusmalli julkaistaan kevään aikana internetsivuillamme. Lähetämme syksyyn mennessä yhteispylväsosuuksien tekniset tiedot asiakkaille hyväksyttäväksi.

Lisätietoja Niko Mäntysaari