Helmikuu 2019
 
Sähkönsiirron ajankohtaiset
Fingridin aurinkovoimaennusteet 
Parannamme aurinkovoimaennusteemme laatua. Asennettu aurinkopaneelikapasiteetti kasvaa nopeasti ja osa jakeluverkonhaltijoista ilmoittaa säännöllisesti kerran kuussa päivitettävän aurinkovoima-kapasiteettinsa ennusteemme pohjaksi. 

Pyydämmekin asiakkaitamme ilmoittamaan tiedot sähköpostiosoitteeseemme aurinkovoima@fingrid.fi.
Lue lisää   

Lisätietoja Jonne Jäppinen

 
Sähkön laadun mittausjärjestelmä

Fingrid on tehnyt hankintasopimuksen uudesta sähkön laadun mittausjärjestelmästä. Mittausjärjestelmän toimittaja on ruotsalainen
Unipower AB.

Järjestelmä koostuu 67 mittalaitteesta, jotka tullaan asentamaan n. 40 sähköasemalle. Suurin osa laitteista asennetaan vuoden 2019 aikana omassa asennusprojektissaan ja loput osana Fingridin tulevia sähköasemaprojekteja. Valtaosa laitteista sijoittuu asiakkaittemme liittymispisteiden lähelle.

Laitteiden lisäksi järjestelmään sisältyy sovelluksia, joiden avulla voidaan tehdä mittaustietojen analyysiä ja raportointia.

Lisätietoja Onni Härmä

 
Tehonvajaussuojan toteutustapaa muutetaan

Tehonvajaussuojan toteutustapaa muutetaan. Tehonvajaussuoja irrottaa verkosta kuormaa jos verkosta irtoaa paljon tuotantoa ja toimii verkon romahduksen estämisessä "viimeisenä puolustuksena" taajuuden laskiessa. Suoja toteutetaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa, tutustu muuttuneisiin periaatteisiin ja toteutuksen edellytyksiin verkkosääntöjen materiaalisivultamme.

Lisätietoja Jonne Jäppinen

 
Merkittävien verkonkäyttäjien ja sähköasemien nimeäminen
Fingrid on 18.12.2018 toimittanut Energiavirastolle ehdotuksen Emergency and Restoration -verkkosäännön tarkoittamien merkittävien verkonkäyttäjien ja sähköasemien nimeämiseksi.

Fingridin ehdottamat nimeämisperiaatteet ja nimettäviltä osapuolilta vaadittavat toimenpiteet on kuvattu NC ER Merkittävät osapuolet ja vaadittavat toimenpiteet -dokumentissa

Nimettävien osapuolien ja sähköasemien listat on toimitettu Energiavirastolle. Listat eivät ole julkisia. Fingrid on ollut erikseen yhteydessä kaikkiin asianomaisiin osapuoliin. 

Lisätietoja Jari Siltala
 
Yhteiset tiedonvaihdon vaatimukset, roolit ja vastuut (KORRR)
Energiavirasto on vahvistanut Fingridin ehdotuksen yhteisistä EU-tason tiedonvaihdon vaatimuksista, rooleista ja vastuista (KORRR). Voimaantulon myötä reaaliaikaisen tiedonvaihdon päivitysväli saa olla enintään 1 minuutin (ennen 3 minuuttia).

Fingrid on lähettänyt viranomaiselle vahvistettavaksi myös ehdotuksen kansallisista tiedonvaihto-vaatimuksista. Ehdotuksen hyväksymisestä tiedotetaan erikseen kevään aikana.


Lisätietoja Antti-Juhani Nikkilä
 
Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018
Voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten VJV2018 englanninkielinen käännös on julkaistu Fingridin internetsivuilla. 

Tutustu dokumenttiin Grid Code Specifications for Power Generating Facilities VJV2018.