Maaliskuu 2019
 
Sähkönsiirron ajankohtaiset
Kantaverkon nimeäminen 1.1.2020 alkaen
- Fingridin nimeämispäätösehdotus julkaistu
Fingridin nimeämispäätösehdotus kantaverkon määrittelemiseksi seuraavalle valvontajaksolle on julkaistu internetsivuillamme. Sähkömarkkinalain mukaan Fingridin tulee nimetä ja julkaista kantaverkkoon kuuluvat sähköverkkonsa osat kunkin siirtopalveluiden hinnoittelua koskevan valvontajakson ajaksi.

Ennen nimeämispäätöksen julkaisua Fingrid pyytää sidosryhmiltä lausuntoa ehdotuksesta. Palautteita voi lähettää 18.3. asti osoitteeseen marjut.makela@fingrid.fi.

Lisätietoja Petri Parviainen, p. 0400 527 706 

      
 

Kulkuaaltomittausjärjestelmä tulossa koko kantaverkkoon
– laajennettavissa asiakkaiden käyttöön

Fingridillä on käynnissä kulkuaaltovikapaikannusjärjestelmähanke, jossa 59 sähköasemalle tullaan asentamaan 75 uutta kulkuaaltomittaria tämän vuoden aikana. Osa laitteista on jo viime vuonna asennettu Pohjois-Suomeen. 

Hankkeen tavoitteena on tehostaa 110 kV ja 220 kV siirtojohtojen vianpaikannusta ja ennalta paikallistaa tulevia vikoja. Kulkuaaltovianpaikannuksen ehdottomia hyötyjä ovat vikapaikan löytämisen nopeutuminen sekä vikapaikan mahdollinen ennakoitavuus. Vikapaikka voidaan määrittää jopa 200 metrin tarkkuudella, mikä vastaa noin yhden pylväsvälin tarkkuutta. Uuden kulkuaaltovianpaikannuksen avulla voidaan myös seurata verkossa syntyviä virta- ja jännitetransientteja ja näin ollen ennakoida esimerkiksi kuuran aiheuttamia häiriöitä tai vikoja, jotka eivät ole välittömiä, kuten salaman aiheuttamat viat. Kulkuaaltomittauksen avulla näihin vikoihin voidaan mahdollisesti reagoida ennen kuin ne aiheuttavat todellisen vian sähköverkkoon.

Kulkuaaltomittauksen on havaittu olevan erittäin kustannustehokas ratkaisu vian paikantamiseen. Myös asiakkaille tulee jatkossa mahdollisuus liittyä Fingridin kulkuaaltomittausjärjestelmään omilla voimajohdoillaan.

Lisätietoa Antti Vainionpää ja asiakaspäälliköt Petri Parviainen, Jarno Sederlund, Antero Reilander

         
 
Vaasa Wind and Renewable Energy -messut 19.3.2019
Olemme mukana Kansainvälinen Tuulivoiman ja uusiutuvan energian tapahtumassa Vaasassa.

Tervetuloa messuosastollemme B24.