Kontrakt vedrørende ingeniørpraktik i Diplomingeniør i Forretningsudvikling - classic 

Efter udfyldelse af denne blanket vil du modtage en kontrakt fra receptionen, som skal underskrives af virksomheden, vejleder og dig selv.
 

   Du skal sende en kopi af den underskrevne kontrakt til din studieadministrator.
   Det er desuden vigtigt, at du sender en kopi af den underskrevne kontrakt til SU-kontoret (forinden praktikkens start), så det er registreret, om du er i lønnet eller ulønnet praktik.

 
 
  
Virksomhedens navn*  
 
 
Projektstedets adresse *  
 
 
Postnummer* By (virksomhed)  
 
 
Land  
 
 
Kontaktperson*  
 
 
Stillingsbetegnelse  
 
 
Telefon E-mail (kontakt person)*  
 
 
Lønnet eller ulønnet praktik*    
 
 
  
Studie-nummer*  
 
 
Fornavn*  
 
 
Efternavn*    
 
Adresse  
 
 
Postnummer By  
 
 
Telefon    
 
E-mail (Venligst brug din studiemail - 20xx12345@post.au.dk)*    
 
Studieretning*  
 
 
Semester*    
 
Aftalens art *  
 
 
 
  
Starttidspunkt*  
 
 
Forventet sluttidspunkt for projektet*  
 
 
Antal uger* ECTS belastning*  
 
 
 
 
 
Projekttitel*  
 
 
Hvilken afdeling/funktion er den studerende tilknyttet  
 
 
Projekter eller arbejdsopgaver, som den studerende skal udføre (prioriteret rækkefølge)*  
 
 
Er der indgået aftale om evaluering af den studerendes arbejdsindsat? Hvis ja, hvilken?  
 
 
Hvilke teoretiske felter forventer du er relevante at inddrage i forhold til dine arbejdsopgaver: (udfyldes af den studerende)*
 
  
 
  
Vejleder
 
  
Navn  
 
 
Telefon(vejleder):  
 
 
Vejleder - Dato og underskrift *  
 
 
-  
 
 
I have read and accepted the standard terms of CONFIDENTIALITY AGREEMENT*
 
Virksomhed - dato og underskrift Den studerende - Dato og underskrift