Kontrakt vedrørende ingeniørpraktik - iværksætter 

Efter udfyldelse af denne blanket vil du modtage en kontrakt fra receptionen, som skal underskrives af vejleder og dig selv.

Du skal sende en kopi af den underskrevne kontrakt til din studieadministrator.
Det er desuden vigtigt, at du sender en kopi af den underskrevne kontrakt til SU-kontoret (forinden praktikkens start), så det er registreret, om du er i lønnet eller ulønnet praktik.

 
 
Virksomhedens navn*  
 
Projektstedets adresse *  
 
Postnummer* By (virksomhed)  
 
 
Land  
 
Lønnet eller ulønnet praktik*    
 
 
Studie-nummer*  
 
Navn*  
 
Adresse  
 
Postnummer By  
 
 
Telefon E-mail (studerede)*  
 
 
Studieretning*  
 
Semester*  
 
Aftalens art *  
 
 
Starttidspunkt*  
 
Forventet sluttidspunkt for projektet*  
 
Antal uger* ECTS belastning*  
 
 
 
 
Projekttitel*  
 
Projekter eller arbejdsopgaver, som den studerende skal udføre (prioriteret rækkefølge)*  
 
Hvilke teoretiske felter forventer du er relevante at inddrage i forhold til dine arbejdsopgaver: (udfyldes af den studerende)*
 
 
Vejleder
 
Navn (vejleder)  
 
Telefon(vejleder):  
 
Vejleder - Dato og underskrift *  
 
-  
 
I have read and accepted the standard terms of CONFIDENTIALITY AGREEMENT*
 
Virksomhed - dato og underskrift Den studerende - Dato og underskrift