Enw Cyntaf
 
 
Enw(au) Canol
 
 
Cyfenw
 
 
Cyfeiriad E-Bost
 
 
Dyddiad Geni
 
 
Ym mha goleg yr ydych yn astudio ar hyn o bryd?
 
 
Cyfeiriad E-Bost Coleg
 
 
Pa fath o gwrs yr ydych yn ei ddilyn yn y Coleg?
 
 
Teitl Cwrs
 
 
Blwyddyn Gorffen