Enw Cyntaf*
 
 
Enw Canol
 
 
Cyfenw*
 
 
E-Bost Prifysgol / Gweithle*
 
 
Prifysgol / Gweithle*
 
 
Arall / Gweithle
 
 
Rhyw*
 
 
Dyddiad Geni*
 
 
Teitl eich cwrs (os yn berthnasol)
 
 
Ymwadiad
Er mwyn cofrestru i ymgeisio ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae angen i chi fod yn aelod o'r Coleg. 
 
Rwy'n hapus i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ddefnyddio fy manylion personol i ddod yn aelod o’r Coleg er mwyn ymgeisio ar gyfer y Dystysgrif Sgiliau Iaith