Broj
 
 
 
 

Poštovani/a,

Nedavno ste imali prilike da budete u kontaktu sa DDOR osiguranjem zbog naplate štete. Važno nam je Vaše mišljenje i zbog toga Vas molimo da odvojite malo vremena i odgovorite na nekoliko naših pitanja.

 
 
 
 
1. Koliko je verovatno da ćete preporučiti DDOR osiguranje svojim prijateljima i porodici? 1 – neću preporučiti do 10 - Sigurno ću preporučiti.*
 

 
 
 
 
2. Koliko je verovatno da ćete u budućnosti ponovo koristiti usluge DDOR osiguranja? 1 – neću koristiti do 10 – Sigurno ću koristiti.*
 

 
 
 
 
3. Na skali od 1 do 10 (1 najniža, a 10 najviša ocena) molimo Vas da ocenite kvalitet informacija koje su vam pružene. *
 

 
 
 
 
4. Na skali od 1 do 10 (1 najniža, a 10 najviša ocena) molimo Vas da ocenite brzinu procene i isplate štete. *
 

 
 
 
 
5. Na skali od 1 do 10 (1 najniža, a 10 najviša ocena) molimo Vas da ocenite koliko isplaćeni iznos odgovara očekivanoj sumi po prijavljenoj šteti.*
 

 
 
 
 
6. Ostavite nam komentar: