Kesäkuu 2019
 
Rakentamisen ja kunnossapidon ajankohtaiset
Turvallisuushavaintojen tekeminen jatkuu
Fingrid järjesti viime vuoden lopulla yhdeksän viikon mittaisen turvallisuushavaintokampanjan. Turvallisuushavaintojen ilmoittaminen haluttiin tehdä kampanjan myötä mahdollisimman helpoksi.

Turvallisuushavaintojen tekeminen jatkuu kampanjan jälkeenkin. Kampanjan teeman ”Ajattele itse, ilmoita itse” mukaisesti jokainen voi tehdä turvallisuushavaintoilmoituksen esimerkiksi Fingridin nettisivujen kautta. Havaintojen tekeminen kannattaa, koska esiin voi nousta piileviä vaaroja jotka pystytään ajoissa havaittuna välttämään. Lisäksi turvallisuusajattelu ja –kulttuuri kehittyy, kun turvallisuushavainnointia tehdään aktiivisesti. 
 
Tee turvallisuushavainto osoitteessa:
www.fingrid.fi/havainto

https://www.fingridlehti.fi/turvallisuushavaintokampanja/

 
Olkiluodon uusien kytkinlaitosten ja johtojen käyttöönotot alkaneet
Olkiluodon ikääntynyt 400 kV A-kytkinlaitos, johon ovat liittyneet Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalayksiköt, korvataan uusilla erillisillä kytkinlaitoksilla. Samalla tehdään johtomuutostöitä sekä Fingridin että TVO:n johdoille. Muutoksilla saavutetaan merkittävä käyttövarmuuden parannus ja mahdollistetaan monipuoliset kytkentämahdollisuudet poikkeustilanteissa. Työ Olkiluodon asemalla jatkuu ja aiheesta tiedotetaan kuluvan vuoden aikana lisää Fingridin www-sivuilla.
 
 
Ukkosjohdinten vaihdoilla vähennetään häiriöherkkyyttä
Vaihdamme Etelä-Suomen alueen ohuet teräksiset ukkosjohtimet uusiin vahvempiin johtimiin vuosina 2019 ja 2020. Ohuet teräksiset ukkosjohtimet vajoavat herkästi huurre- ja lumikuorman painosta vaihejohtimien väliin, tai voivat pahimmassa tapauksessa jopa katketa. Tällaiset tilanteet aiheuttavat herkästi häiriöitä, kun ukkosjohdin ajautuu tuulisella säällä liian lähelle vaihejohdinta, tai ukkosjohdin painuu suoraan kiinni vaihejohtimeen. Syksyllä 2017 etelärannikon voimakkaiden märkien lumisateiden aikana tällaisia häiriöitä esiintyi useita. Näitä pyritään osaltaan ehkäisemään nyt tehtävillä ukkosjohdinvaihdoilla. 

Ukkosjohdinten vaihdoilla parannetaan myös johtojen maadoitus- ja vaarajännitetilanteita, mikä osaltaan vaikuttaa myös häiriöiden määrään.
 
 
Lentokuvauksilla tarkkaa tietoa voimajohto-omaisuudesta
Fingrid teettää kesien 2019 ja 2020 aikana voimajohdoillensa lentokuvauksia. Näistä kuvauksista saadaan kattavan kuva-aineiston lisäksi mittatarkka laserkeilausaineisto. 

Kuvausten ensisijaisena tavoitteena on varmistaa omaisuudenhallintajärjestelmässä olevien verkkotietojen oikeellisuus sekä päivittää kasvuston tilanne erityisesti reunavyöhykepuuston osalta. Näin pystymme tekemään entistä parempia päätöksiä koskien voimajohtojemme kunnossapitoa ja elinkaarta, sekä varmistamaan ulkopuolisten turvallisuutta esim. tarkentuneiden risteämälausuntojen muodossa. Myös palvelutoimittajamme voivat suunnitella kunnossapitotoimenpiteitä entistä tehokkaammin saatavilla olevan aineiston avulla.