Kesäkuu 2019
 
Sähkönsiirron ajankohtaiset
 
Käyttötoiminnan verkkosäännön NC ER:n edellyttämät toimenpiteet
Sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva verkkosääntö (Network Code for Emergency and Restoration, NC ER) tuli voimaan 18.12.2019. Koodi vaatii mm. kantaverkkoyhtiöitä tekemään järjestelmän varautumissuunnitelman sekä käytönpalautussuunnitelman.

Järjestelmän varautumissuunnitelmassa kerrotaan sähköjärjestelmän hätätilassa tehtävistä toimenpiteistä, joilla pyritään estämään suurhäiriö. Näitä toimenpiteitä ovat mm. automaattinen alitaajuussuojaus (ennen tehonvajaussuojaus). Käytönpalautussuunnitelmassa edellytetään toimenpiteitä, joilla käytönpalautus tehdään suurhäiriön jälkeen. Alitaajuussuojauksen käytännön toteutusta suunnittelemaan on perustettu Energiateollisuuden ja Fingridin yhteinen työryhmä. 
Fingrid on tehnyt joulukuussa 2018 Energiavirastolle ehdotuksen järjestelmän varautumissuunnitelman  ja käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittävistä osapuolista ja sähköasemista Suomessa. Tänä vuonna teimme tarkistuskierroksen ja toimitimme tarkistetut luettelot Energiavirastolle. Energiavirasto käynnisti kuulemisen asiasta ja päätöstä odotetaan viimeistään 18.6.2019.

Teemme syksyn aikana yhteistyössä sidosryhmien kanssa toimenpiteisiin liittyvät testaussuunnitelmat. Ennen Energiaviraston hyväksyntää suunnitelmista järjstetään julkinen kuuleminen. Järjestämme myös asiakastilaisuuksia syksyn aikana. Suunnitelma toimitetaan Energiavirastolle hyväksyttäväksi viimeistään 18.12.2019.

Tutustu dokumentteihin:

Merkittäviä osapuolia koskevat velvollisuudet 

Käytönpalautussuunnitelman edellyttämät vaatimukset

Mitä koodit tarkoittavat käytännössä merkittäville verkonkäyttäjille ja sähköasemille 
(Fingridin käyttötoimikunta 29.5.2019)

Lisätietoja Jari Siltala

         
 
Kantaverkkosopimuksen palveluehtoja ja loissähkön sovellusohjetta päivitetty
Lähetimme luonnokset kantaverkkosopimuksen palveluehdoista KVPE2020 ja sovellusohjeesta asiakkaille kommentoitavaksi toukokuussa 2019. Kiitämme saaduista kommenteista, jotka koskivat lähinnä voimalaitosten ilmoittamismenettelyä häiriö- ja huoltokeskeytyksissä sekä voimalaitosten loissähkön säätökykyä osana kantaverkon jännitteensäätöä.

Palveluehtoja ja sovellusohjetta on päivitetty kommenttien mukaan ja ne tulevat voimaan 1.1.2020.
 
 
Lisätietoja Petri Parviainen

        
 
Johto- ja muuntohäviölaskutus heinäkuussa - muutokset viimeistään 19.6.

 
Pyydämme ystävällisesti tarkistamaan nykyiset laskutusperusteiset muuntaja- ja johtimien tiedot ja ilmoittamaan mahdolliset muutokset 19.6.2019 mennessä Sähkönsiirto-ekstranetpalvelun kautta (lomake Häviölaskutus).

Ekstranet-tunnukset voi tilata osoitteesta ekstranet@fingrid.fi.


Johto- ja muuntohäviöt laskutetaan liittymispisteittäin laskennallisten tuntikohtaisten häviösähkömäärien mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Jos laskutusperusteissa on tapahtunut muutoksia, kuten muuntajien tai johtimien vaihtoja, muuttuneet tiedot tulee ilmoittaa Fingridin energiaselvitykseen. 

Fingridin energiaselvitys laskee liittymispisteen häviömaksut tunneittain käyttäen häviöenergian hintana pohjoismaisen Elspot-markkinan ilmoitusalue Suomen tuntihintaa. Elspot-markkinan julkaistu tuntihinta on nähtävissä Nord Poolin internetsivuilla ja asiakkaan Laskutus- ja tasetiedon (LTJ) ekstranetissa. Häviöt vaihtelevat liittymispisteittäin. Laskulla liittymispisteessä on oma häviöenergia ja sille oma Elspot-keskihinta. Laskun kokonaissumma muodostuu summana liittymispiste- ja tuntikohtaisista laskennallisista häviökustannuksista. Tuntilukemia ei pyöristetä ennen summausta.

Koska lähetettävään laskuun ei voida laittaa jokaisen liittymispisteen jokaisen tunnin tietoja, laskussa on esitetty liittymispisteen kokonaishäviöenergia ja painotettu Elspot-keskihinta laskutettavalle jaksolle. Laskussa esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, ja tarkat arvot jokaiselle tunnille voi tarkistaa LTJ-ekstranetistä. 

Lisätietoja Antti Vesanen