NC ER ja 24 h toimintakyky: Muutos käytöstä poistuvien voimalaitosten ja sähköasemien nimeämiseen käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäviksi

Hyvä vastaanottaja

 

Olemme keskustelleet saamamme palautteen perusteella Energiaviraston kanssa menettelystä niiden käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittävien kohteiden osalta, jotka ovat poistumassa sähköverkosta nopealla aikataululla NC ER:n asettaman määräajan 18.12.2022 jälkeen.
 
Alla on lueteltu nykyiset kriteerit (toistaiseksi vielä voimassa olevat) käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittävien voimalaitosten ja sähköasemien nimeämiseksi:

 

Käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittävät voimalaitokset:
•    kaikki olemassa olevat ja uudet > 30 MW voimalaitokset

Käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittävä sähköasemat:
•    kantaverkon muuntoasemat ja kytkinasemat
•    muut asemat jotka ovat yli 30 MW voimalaitosten reitillä kantaverkkoon
•    kantaverkon runkojohdolla olevat muiden kuin Fingridin omistamat asemat.


Sekä käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäviksi nimettyjä voimalaitoksia että sähköasemia koskee vaatimus 24 h toimintakyvyn toteuttamisesta.

 

Olemme Energiaviraston kanssa käydyn keskustelun perusteella lieventämässä nimeämissääntöjä siten, että:


”Kriteerin täyttävä voimalaitos jätetään kuitenkin nimeämättä käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäväksi verkonkäyttäjäksi, mikäli omistaja on tehnyt ja julkaissut päätöksen siitä, että voimalaitos tullaan poistamaan kokonaan käytöstä tai siirtämään pitkäaikaissäilöntään viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä ajankohdasta lukien, jolloin tässä kappaleessa 7 tarkoitetut toimenpiteet tulisi toteuttaa, jos kohde nimettäisiin merkittäväksi verkonkäyttäjäksi. Edellä esitetystä poiketen nimeämättä jättäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jos se vaarantaisi Fingridin käytönpalautussuunnitelman toimivuuden esimerkiksi kyseessä olevan voimalaitoksen merkittävän roolin tai sijainnin vuoksi.”
 
Yllä mainittu periaate ei ole vielä virallisesti Energiaviraston hyväksymä, mutta jos teillä on tiedossanne kriteerin täyttäviä yli 30 MW voimalaitoksia, pyydän ilmoittamaan niistä minulle mahdollisimman pian.

 

Vastaavaa menettelyä tullaan soveltamaan myös sähköasemien osalta ts. jos sähköasema on käytöstä poistuvan voimalaitoksen reitillä kantaverkkoon tai itse asema on poistumassa käytöstä pian määräajan 18.12.2022 jälkeen, pyydämme tarkistamaan, voidaanko se jatkossa jättää nimeämättä käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäväksi. Pyydän ilmoittamaan minulle myös näistä sähköasemista.

 

Annan mielelläni lisätietoja.

 

Ystävällisin terveisin

 

Fingrid Oyj

Jari Siltala, vanhempi asiantuntija, voimajärjestelmän käyttö