Joulukuu 2019
 
Alkuperätakuun palvelun ajankohtaiset
 

Alkuperätakuupalvelun palveluehdot ja hinnoittelu vuodelle 2020
Energiavirasto on vahvistanut alkuperätakuun palveluehtomme seuraavalle valvontajaksolle alkaen 1.1.2020.
 
AIB:n EECS-palveluehdot
 
AIB:n EECS-palveluehdot ovat edelleen voimassa samansisältöisinä.
 
Koska rekisterissä myönnettyjen ja siirrettyjen alkuperätakuiden ennustaminen riippuu mm. vesivuodesta ja markkinoiden toiminnasta, ennusteen ja toteuman erotuksena olemme olleet ylituottoisia edellisinä vuosina. Tästä syystä laskimme hintoja tälle vuodelle ja tulemme tekemään tänä vuonna negatiivisen tuloksen saadaksemme tasoitettua kohtuullisen tuoton koko valvontajaksolta 2017-2019.
 
Vuodelle 2020 pidämme ennallaan kaikki muut EECS-alkuperätakuiden palvelumaksut lukuunottamatta myöntöhintaa, jota nostamme maltillisesti. Ensi vuoden liikevaihtoa arvioidessa olemme olettaneet myöntöjen ja siirtojen energiamäärien olevan normaalivuoden mukaisia. Vastaavasti olemme arvioineet kulujen osalta ennustettavissa olevat kustannukset.
 
Alla on esitetty EECS-alkuperätakuiden hinnat vuodelle 2020 sekä myös nykyinen voimassa oleva hinnasto:
 
2020

2019

Tilinhaltijan vuosimaksu, €/vuosi

2500

2500

Voimalaitoksen rekisteröintimaksu, €/rekisteröinti

200

200

Alkuperätakuun myöntö, €/MWh

0,007

0,005

Alkuperätakuun vienti, €/MWh

0,0025

0,0025

Alkuperätakuun tuonti, €/MWh

0,0025

0,0025

Ex-domain cancellation, €/MWh

0,03

0,03

EECS-todentaminen, €/todennus

200

200

Muu tilinhaltijan tilaama työ, €/h

150

150


Mikäli kohtuullinen voitto ylittää tai alittaa tarkastelujaksolla sallitun määrän, yli- tai alituotto siirretään seuraavalle jaksolle. Yli- tai alituotto siirtyy ja otetaan huomioon seuraavien vuosien hintoja alentavana tai nostavana tekijänä.
 
Alueellisten alkuperätakuiden palveluehdot ja maksujen määräytymisperusteet
 
Koska alkuperätakuiden markkinoille on tullut myös muita kuin EECS-sertifikaatin mukaisia takuita, tarvitaan mahdollisesti myös Suomessa omat alueelliset palveluehdot.
 
Alueelliset alkuperätakuut pohjautuvat voimassa olevaan CEN 16325+A1 -standardiin. Alueellisten alkuperätakuiden hallinnointi tapahtuu ainakin alkuvaiheessa Excelissä ja salatun sähköpostin avulla. Niiden käsittelyssä noudatetaan samoja hallinnollisia toimintatapoja kuin EECS-alkuperätakuissa.
Energiavirasto on vahvistanut alueellisten alkuperätakuiden palveluehdot ja maksujen määräytymisperusteet 1.1.2020 alkaen.
 
Alueellisten alkuperätakuiden hinnasto 1.1.2020
 


2020

Tilinhaltijan vuosimaksu, €/vuosi

2500

Alkuperätakuun myöntö, €/MWh

0,007

Alkuperätakuun siirtotodistuksen tai peruutustodistuksen toimitus toiseen EU- tai ETA-maahan, €/erä

150

Alkuperätakuun siirtotodistuksen tai peruutustodistuksen vastaanotto toisesta EU- tai ETA-maasta, €/erä

150

Muu tilinhaltijan tilaama työ, €/h

150


Lisätietoa verkkosivuiltamme

         
 
Italialaisen kaasuvoimalaitoksen alkuperätakuiden tuonti Suomen alkuperärekisteriin keskeytetty
Finextra on saanut tiedoksi AIB:ltä (Association of Issuing Bodies, jonka jäseninä on eurooppalaisia alkuperätakuurekisterinen pitäjiä), että Italian rekisterinpitäjä GSE (Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A) on myöntänyt Raffineria Sarroch –kaasuvoimalaitokselle uusiutuvan energian alkuperätakuita, jotka eivät todennäköisesti täytä täysin uusiutuvan energian vaatimuksia.

Italialainen rekisterinpitäjä GSE ja AIB tekevät toimenpiteitä estääkseen näiden alkuperätakuiden siirron eurooppalaisten alkuperätakuurekisterien välillä. 
 
AIB:n tiedote aiheesta.