Utvärdering av hjälp från Customer Care

Customer Care har hjälpt dig med en eller flera ärenden under de senaste två veckorna.
Vänligen ge oss din utvärdering av processen.


  
Mark Information löste mitt problem
 
Ja
Nej
Delvist
 
 
 
Mark Information levererade det som avtalats i tid
 
Ja
Nej
Delvist
 
 
 
Sammantaget är jag nöjd med det sätt som Mark Information hanterade mitt ärende på
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Kommentar:
 
 
Email*