Utvärdering av konsulttjänster

En av våra konsulter har hjälpt dig att lösa en eller flera ärenden under de senaste 2 veckorna.
Vänligen ge oss feedback om processen.


  
Mark Information löste mitt problem
 
Ja
Nej
Delvist
 
 
 
Mark Information levererade det som avtalats i tid
 
Ja
Nej
Delvist
 
 
 
Sammantaget är jag nöjd med det sätt som Mark Information hanterade mitt ärende på
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Kommentar:
 
 
Email*