Utvärdering av ProMark projekt

Vi har just avslutat en projektimplementering för dig. Vänligen ge oss din feedback om processen.

 
NÖJDHET
Totalt sett är jag nöjd med det levererade projektet från Mark Information
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Jag rekommenderar gärna till mina kollegor och andra i mitt nätverk att samarbeta med Mark Information
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
DET FÄRDIGA PROJEKT
UPPSTART 
Projektplanen överlämnades och blev genomgått enligt avtalad tid
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Genomgången av projektplanen var tillfredsställande
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Eventuella kommentarer och förslag på förbättringar av projektplanen och uppstarten:
 
 
 
 
IMPLEMENTERING 
Den tekniska installationen gjordes enligt avtal
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Eventuella fel och brister hanterades professionellt (om du inte upplevde fel eller brister, svara "vet ej")
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Jag blev regelbundet informerad om utveckling och framsteg
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Utbildningen var enligt specifikation och enligt mina förväntningar
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Eventuelle kommentarer och förslag på förbättringar av. implementeringen:
 
 
 
 
DRIFTSÄTTNING 
Mina förväntningar av driftsättningen uppfylldes
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Jag är nöjd med introduktionen till Customer Care och trygg angående den framtida supporten
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Eventuella kommentarer och förslag på förbättringar av driftsättningen:
 
 
 
 
MARK INFORMATION SOM SAMARBETSPARTNER
Sammantaget gav Mark Information professionell rådgivning under projektet
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Mark Information var en kunnig sparringpartner genom hela projektet
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Mark Information utmanade oss på våra tankar om projektet
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Mark Information lyckades samarbeta med tredjepart, t.ex. vår löneleverantör
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Mark Information uppfyllde de överenskomna tidsfristerna under projektet
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
PERSONLIG SERVICE
Konsulten var inspirerande att arbeta med
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Konsulten var gänglig, enligt avtal, under projektet
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Konsulten var professionellt kompetent
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Konsulten var pålitlig och trovärdig
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Eventuella kommentarer till den personliga servicen:
 
 
 
 
Email*