Evaluering av ProMark prosjekt

Vi har nettopp fullført en prosjektimplementering for deg. Vennligst gi oss din tilbakemelding på prosessen.

 
TILFREDSHET
Totalt set er jeg fornøyd med det leverte prosjektet fra Mark Information
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Jeg anbefaler gjerne mine kolleger og andre i nettverket mitt å samarbeide med Mark Information
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
DET FERDIGE PROSJEKT
OPPSTART 
Prosjektoppgaveplanen ble levert og gjennomgått til den avtalte tiden
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Gjennomgangen av prosjektoppgaveplanen var tilfredsstillende
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Eventuelle kommentarer eller forslag til forbedringer når det gjelder oppstart og prosjektoppgaveplan:
 
 
IMPLEMENTERING 
Den tekniske installasjonen ble gjort i henhold til avtalen
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Eventuelle feil og mangler ble håndtert seriøst (om du ikke opplevde feil eller mangler, svar "vet ikke")
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Jeg ble løpende orientert om utvikling og fremdrift
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Opplæringen levde opp til det avtalte og mine forventninger
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Eventuelle kommentarer eller forslag til forbedringer angående implementeringen:
 
 
IDRIFTSÆTTELSE 
Mine forventninger for idriftsettelsen ble oppfylt
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Jeg er fornøyd med introduksjonen til Customer Care og trygg om den videre drift av systemet
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Eventuelle kommentarer eller forslag til forbedringer under idriftsettelsen:
 
 
MARK INFORMATION SOM SAMARBEIDSPARTNER
Totalt set leverte Mark Information god rådgivning under prosjektet
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Mark Information var en seriøs sparringspartner gjennom hele prosjektet
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Mark Information utfordret oss på våre tanker om prosjektet
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Mark Information klart å samarbeide med tredjepart f.eks. lønnsleverandør
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Mark Information overholdt de avtalte frister i løpet av prosjektet
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
PERSONLIG SERVICE
Konsulenten(e) var inspirerende å jobbe med
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Konsulenten(e) var lett tilgjengelig i løpet av prosjektet
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Konsulenten(e) var faglig kompetent
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Konsulenten(e) inngir tillit og var troverdig
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Eventuelle kommentarer til den personlige service:
 
 
Email*