Evaluering av konsulentassistanse

En av våre konsulenter har nettopp hjulpet deg med å løse en eller flere oppgaver de siste 2 ukene.
Gi oss  gjerne tilbakemelding på prosessen


  
Mark Information løste mitt problem
 
Ja
Nei
Delvist
 
 
 
Mark Information leverte de avtalte ting til riktig tid
 
Ja
Nei
Delvist
 
 
 
Alt i alt er jeg fornøyd med måten Mark Information håndterte oppgaven
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
 
 
Kommentar:
 
 
Email*