Utvärdering av installation eller uppgradering

Vi har just avslutat en ProMark uppgradering eller installation för dig.
Vänligen ge oss din feedback om processen.


  
Uppgraderingen/installationen utfördes enligt avtalad tid
 
Ja
Nej
 
 
 
ProMark fungerar utan fel och brister
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Sammantaget är jag nöjd med det sätt som Mark Information hanterade uppgraderingen/installationen
 
7 Instämmer helt
6 Instämmer
5 Över medel
4 Medel
3 Inte riktigt
2 Instämmer inte
1 Instämmer inte alls
0 Vet inte
 
 
 
Kommentar:
 
 
Email*