Evaluering av assistanse fra Customer Care

Customer Care har hjulpet deg med en eller flere oppgaver de siste to ukene.
Vennligst gi oss din vurdering av prosessen.


  
Mark Information løste mitt problem
 
Ja
Nei
Delvist
 
 
 
Mark Information leverte de avtalte ting til riktig tid
 
Ja
Nei
Delvist
 
 
 
Alt i alt er jeg fornøyd med måten Mark Information håndterte oppgaven
 
7 Helt enig
6 Enig
5 Over middel
4 Middel
3 Ikke riktigt
2 Uenig
1 Helt uenig
0 Vet ikke
 
Kommentar:
 
 
Email*