Nemocnica* Meno*
 
 
Email* Telefón*
 
 
Jazyk* krajina*
 
 
Prihláste sa na odber Medline bulletinu*
 
Súhlasím*
 

Zaškrtnutím tohto políčka a poskytnutím svojich kontaktných údajov súhlasíte s tým, aby vám spoločnosť Medline zasielala podrobnosti o nových produktoch a propagačných akciách, kde sa s nami môžete stretnúť a o ktorých si myslíme, že vás budú čas od času zaujímať. Osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a ďalšími platnými právnymi predpismi v Českej a Slovenskej republike. Dodržujeme podmienky týkajúce sa spravodlivého a zákonného spracovania osobných údajov. Máte právo kedykoľvek získať prístup, zmeniť alebo odvolať tento súhlas. Tieto práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete priamo na adrese: EU-Communications@medline.com.