Aanmelden Transition Governance and Practice

Persoonlijke gegevens 
 
Geslacht
 
 
 
 
Voornaam*
 
 
Initialen
 
 
 
Tussenvoegsel
 
 
Achternaam*
 
 
 
Email*
 
 
Telefoonnummer (Mobiel)*
 
 
 

Ik begrijp en ga er mee akkoord dat Universiteit Nyenrode B.V. mijn persoonlijke gegevens bewaart en door Nyenrode Business Universiteit alleen binnen het kader van de geldende privacywetgeving aan derden worden verstrekt voor onderwijsdoeleinden zoals, maar niet beperkt tot, accreditaties, rankings, het aanmaken van groepsindelingen, diploma’s en certificaten en voor het toezenden van onderwijs gerelateerde informatie.

Voor meer informatie: https://www.nyenrode.nl/over-nyenrode/voorwaarden-en-reglementen.