Aanmelden

Post-Master RA Custom Made in Accountancy

 
 

Persoonlijke gegevens

 
 
Roepnaam*
 
 
Voorletter(s)*
 
 
 
Tussenvoegsel
 
 
Achternaam*
 
 
 
Volledige geboortenaam (voornamen en achternaam)*
 
 
Geslacht*
 
 
 
Geboortedatum (mm/dd/jjjj)*
 
 
Geboorteplaats*
 
 
 
Geboorteland*
 
 
Nationaliteit*
 
 
 
Straatnaam*
 
 
Huisnummer*
 
 
Toevoeging
 
 
Postcode*
 
 
Woonplaats*
 
 
Land*
 
 
Email*
 
 
Telefoonnummer*
 
 
 

Werkgever

 
 
Bedrijfsnaam
 
 
Straat
 
 
Huisnummer
 
 
Toevoeging
 
 
Postcode
 
 
Plaats
 
 

Vooropleiding

 
 
Huidige/hoogstgenoten opleiding*
 
 
Studierichting *
 
 
 
Naam opleidingsinstituut*
 
 
Plaats
 
 
 
(Verwachte) afstudeerdatum*
 
 
 
 

Overige informatie

 
 
Locatie voorkeur 1*
 
 
Locatie voorkeur 2*
 
 
 
Opmerkingen
 
 
 
 
“Ik ga akkoord met de geldende voorwaarden en reglementen van Nyenrode en met de onderwijs- en examenregeling (Rules & regulations) van deze opleiding, zoals vermeld op www.nyenrode.nl en stem er mee in dat mijn persoonlijke gegevens door Nyenrode worden bewaard en door Nyenrode slechts binnen het kader van de geldende privacywetgeving aan derden zullen worden verstrekt voor onderwijsdoeleinden zoals, maar niet beperkt tot, accreditaties, rankings, het aanmaken van groepsindelingen, diploma’s en certificaten.” 
 
Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden en reglementen van Nyenrode*