Programma HSE studiemiddag 
14 november 2019, 11.30 - 18.00 uur, Amersfoort
11.30 - 12.30 
 
12.30 - 12.40
 
 
12.40 - 12.45
 
 
12.45 - 13.30
 
 
 
13.35 - 14.10
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14.15 - 14.50

 
  
 
 
 
 
 
 
  
   

 
  
 
14.50 - 15.10
 
15.10 - 15.40
 
 
15.45 - 16.20
  
  
 
 
16.20 - 16.50
 
 
16.50 - 17.00
 
 
17.00 - 18.00
 
Inloop + lunch

Welkom, Safety moment
(Dagvoorzitter - Hanneke van de Ven, Royal HaskoningDHV)
 
Toelichting programma
(Job van den Berg, Royal HaskoningDHV)

Plenaire lezing
Ontwikkelingen stikstof-problematiek
(Gijs Kreeft, Royal HaskoningDHV)
 
Parallelsessie 1:
 
Sessie 1a:
Ecologische verdieping stikstofproblematiek
(Hanita Zweers, Royal HaskoningDHV)
 
Sessie 1b:
Uw Omgevingswet-agenda voor 2020
(Martin Kleijburg, Royal HaskoningDHV)
 
Sessie 1c:
Wat betekenen de komst van de Omgevingswet en veranderingen in relatie tot externe veiligheid voor de uitvoeringspraktijk?
(Merle de Lange, Royal HaskoningDHV)

Sessie 1d:
ZZS in relatie tot vergunningen – wat gebeurt er allemaal?
(Jean-Marc Abbing en Sabine van Paassen, Royal HaskoningDHV)

Parallelsessie 2:
 
Sessie 2a:
AERIUS, intern en extern salderen: welke (technische) oplossingen zijn er?
(Jordy Hendrix, Royal HaskoningDHV)
 
Sessie 2b:
Van groene boekje (bedrijven en milieuzonering) naar Milieuzonering nieuwe stijl
(Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV)
 
Sessie 2c:
PFAS en bodem, een gevaarlijke combinatie!?
(Sara Zehenpfenning en Edwin de Baat, Royal HaskoningDHV)
  
Pauze
 
Petje op/af
(Martin Kleijburg, Royal HaskoningDHV)
 
Plenaire lezing
De Omgevingswet: kansen of bedreiging?
(Jan van den Broek, senior Legal Counsel VNO-NCW en MKB-Nederland)
 
Vragen en discussie aan de hand van stellingen
(Job van den Berg, Royal HaskoningDHV)
 
Wrap-up
(Hanneke van de Ven, Royal HaskoningDHV)
 
Borrel