Aanvraagformulier
Om toegang te verkrijgen tot de online productcatalogus van Securitas NV in het kader van de raamovereenkomst ‘Beveiliging en onthaalwerking van Politiezone Antwerpen’ met referentie LPA/2017/295.
 
 
 
 
 
Bedrijfsnaam klant*
 
 
 
 
Politiezone
 
 
Departement
 
 
 
Voornaam*
 
 
Naam*
 
 
 
Functie/Titel*
 
 
 
 
Geslacht*
 
 
Taal*
 
 
 
Professioneel e-mailadres*
 
 
Team e-mailadres
 
 
 
GSM
 
 
Vast telefoonnummer*
 
 
 
 
 
 
Ik heb het Privacy beleid van Securitas NV gelezen en ga ermee akkoord. https://www.securitas.be/over-ons/privacy/online-privacy-policy/*
 
 
 
 
 
 
Ik wil op de hoogte gehouden worden over de updates verricht aan de online productcatalogus.
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

Securitas N.V. respecteert uw privacy en deelt uw gegevens niet met derden.

Deze email alsook de informatie beschikbaar in de online productcatalogus van Securitas NV bevat informatie die vertrouwelijk is, onder de wettelijke geheimhouding valt en/of beschermd is door intellectuele eigendomsrechten. De informatie beschikbaar in de online productcatalogus is uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde ontvanger(s). Gebruik van deze informatie door anderen dan de aangewezen ontvanger(s) is verboden.

Als u deze e-mail ten onrechte heeft ontvangen, gelieve dan de afzender hiervan telefonisch of per e-mail te verwittigen en het ontvangen materiaal van elke computer te verwijderen. Wij danken u alvast voor uw medewerking.