Opgaaf verzamelloonstaat
 
 
 
Uw gegevens
Bedrijfsnaam*
 
 
 
 
Dossiernummer
 
 
 
 
E-mailadres *
 
 
 
 
IBAN*
 
 
 
 
 
A. Bedrijfstype
Is uw bedrijf een gecombineerd bedrijf? Dan kan het zijn dat u niet voor al uw medewerkers premie hoeft af te dragen. U draagt alleen premie af voor de medewerkers die onder de cao Taxivervoer vallen. 
Vink aan welk type bedrijf u heeft*
 
 
 
 
 
 
 
B. Uw loonsom
Als grondslag voor de SFM-premie gebruiken wij het Zvw-loon. Dit is kolom 12 op de verzamelloonstaat. Loon uit een vroegere dienstbetrekking is uitgezonderd van de SFM-premie.  
Jaar*
 
 
 
 
Optie 1: januari t/m juni én november t/m december
B1a. Zvw-loon januari t/m juni
 
 
B2a. Zvw-loon januari t/m juni - onderdeel Taxi 1)
 
 
B1b. Zvw-loon november t/m december
 
 
B2b. Zvw-loon november t/m december - onderdeel Taxi 1)
 
 
Optie 2: januari t/m december
B3. Zvw-loon (één verzamelloonstaat)
 
 
B4. Zvw-loon onderdeel Taxi 1)
 
 
 
 
 
Verzamelloonstaat toevoegen
Klik op 'Upload bestand' en selecteer het bestand dat u wilt verzenden. U kunt maximaal drie bestanden toevoegen. Heeft u meer bestanden? Maak er dan een Zip-bestand van door bestanden te comprimeren. 
Upload bestand*
 
 
Upload bestand
 
 
Upload bestand
 
 
 
 
 
Akkoordverklaring
Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.*
 
 
Naam bevoegde*
 
 
 
 
Datum
 
 
 
 
Opmerking