Opgaaf verzamelloonstaat
 
 
 
Uw gegevens
Bedrijfsnaam*
 
 
 
 
Dossiernummer
 
 
 
 
E-mailadres *
 
 
 
 
IBAN*
 
 
 
 
 
A. Bedrijfstype
Is uw bedrijf een gecombineerd bedrijf? Dan kan het zijn dat u niet voor al uw medewerkers premie hoeft af te dragen. U draagt alleen premie af voor de medewerkers die onder de cao Taxivervoer vallen. 
Vink aan welk type bedrijf u heeft*
 
 
 
 
 
 
 
B. Uw loonsom
Als grondslag voor de SFM-premie gebruiken wij het Zvw-loon. Dit is kolom 12 op de verzamelloonstaat. Loon uit een vroegere dienstbetrekking is uitgezonderd van de SFM-premie.  
Jaar*
 
 
 
 
B1. Zvw-loon
 
 
 
 
B2. Zvw-loon onderdeel Taxi 1)
 
 
 
 
1) Zvw-loon onderdeel taxi: Dit is de totale loonsom voor de medewerkers die onder de cao Taxivervoer vallen. En dit is het bedrag waarmee we uw definitieve premie berekenen. Wij verzoeken u om op de verzamelloonstaat aan te geven welke personen niet onder de cao Taxivervoer vallen. 
 
 
 
C. Aantal werknemers ouder dan 68 en jonger dan 21 in dienst op peildatum 31-12-2021
68+ (werknemers geboren vóór 01-01-1954)*
 
 
 
 
21- (werknemers geboren op of na 01-01-2001)*
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzamelloonstaat toevoegen
Klik op 'Upload bestand' en selecteer het bestand dat u wilt verzenden. U kunt maximaal drie bestanden toevoegen. Heeft u meer bestanden? Maak er dan een Zip-bestand van door bestanden te comprimeren. 
Upload bestand*
 
 
Upload bestand
 
 
Upload bestand
 
 
 
 
 
Akkoordverklaring
Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.*
 
 
Naam bevoegde*
 
 
 
 
Datum
 
 
 
 
Opmerking