Wijziging loonsom
 
Uw gegevens
Bedrijfsnaam*
 
 
 
 
Dossiernummer
 
 
 
 
E-mailadres*
 
 
 
 
Wijziging
Zvw-loon*
 
 
 
 
Jaar van uitvoering*
 
 
 
 
Als grondslag voor de SFM-premie gebruiken wij het Zvw-loon. Dit is kolom 12 op de verzamelloonstaat. Loon uit een vroegere betrekking is uitgezonderd van de SFM-premie. 
Wilt u andere gegevens dan de loonsom wijzigen? Geeft u het dan hieronder aan.
 
 
 
 
Akkoordverklaring
Belangrijk: alleen iemand die bevoegd is, kan dit formulier insturen. Dat is de eigenaar, of iemand die een volmacht heeft. 
Hierbij verklaren wij akkoord te gaan met de loonsomwijziging*
 
 
Naam bevoegde*
 
 
 
 
Plaats*
 
 
 
 
Datum*