Mijn nieuwsbriefvoorkeuren

Ik ontvang graag de nieuwsbrieven die focussen op:

 
Burgerzaken | OranjeConnect
 
Bevolking | Burgerlijke Stand | Internationaal privaatrecht | Lijkbezorging en begraafplaatsen | Nationaliteit | Privacywetgeving | Verkiezingen | Vreemdelingen
 
Erediensten | Religio
 
Boekhouding en financiën | Organisatie en werking
 
Lokaal personeelsbeleid | HRMConnect
 
Arbeidsreglement | Arbeidstijdreglementering | Competentiemanagement | HR | Evaluatie | Loopbaan | Pensioenen | Verloning | Welzijn op het werk | Werving en selectie
 
Lokale financiën | FinConnect
 
BBC (beleid en beheer) | Boekhouding | BTW | Debiteurenbeheer | Erediensten (toezicht) | Gemeentebelastingen en retributies | Juridische knelpunten | Overheidsopdrachten | Subsidies | Vaardigheden
 
Lokale organisatie en werking | MATConnect
 
Beleid | Management | Organisatie en werking | Verzelfstandiging en samenwerking
 
Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect
 
Milieu | Mobiliteit en openbare werken | onroerend erfgoed | Ruimtelijke ordening en stedenbouw | Wonen
 
Politie | BlueConnect
 
Bijzondere wetgeving | Interventie | Onthaal | Organisatie, beleid en beheer | Politionele slachtofferbejegening | Recherche en onderzoek | Veiligheid en openbare orde | Verkeer | Wapens | Wijkwerking
 
Subsidies
 
 
Welzijn en zorg | VIEWZ
 
Beleid en organisatie | Gezin | Gezondheid | HR en personeel | Maatschappelijke dienstverlening | Mensen met een handicap | Ouderen
 

Ik blijf ook graag op de hoogte van de andere initiatieven van Uitgeverij Vanden Broele:

 
ABC van de lokale besturen
 
Nieuws, tips, infodossiers, … over de adressendatabank bij uitstek om beslissingsnemers binnen de Belgische lokale besturen te bereiken.
 
Slimme organisaties
 
Van administratieve vereenvoudiging tot e-government: updates, tips, testimonials, cases, productnieuws, … die besturen en bedrijven informeren en inspireren om slimmer, efficiënter en klantgerichter te werken.
 
Vanden Broele > Nieuws
 
Algemeen nieuws over het reilen en zeilen van Uitgeverij Vanden Broele.
 
Vanden Broele > Varia
 
Updates over de initiatieven van Uitgeverij Vanden Broele die niet onder één noemer gebracht kunnen worden... Maar die daardoor zeker niet minder interessant zijn.
 

Ik wil geen enkele nieuwsbrief meer ontvangen:

 
Op alle nieuwsbrieven uitschrijven
 
SL - NL - Global