Enw'r Sefydliad (neu Brosiect)*
 
 
 
Cyfeiriad y Sefydliad*
 
 
Sir*
 
 
Cod Post y Cwmni*
 
 
 
 
Enw Cyntaf y Cyswllt*
 
 
Cyfenw'r Cyswllt*
 
 
 
Rhif Ffôn*
 
 
 
Cyfeiriad E-bost*
 
 
 
 
Dewis Iaith ar gyfer cyfathrebu*
 
Cymraeg
Saesneg
 
 
 
Pa fath o gyngor/cymorth sydd ei angen arnoch chi e.e. llywodraethu, strwythur sefydliadol, gweithio mewn partneriaeth, cyllid, cyfraniad cymunedol? (1000 o nodau ar y mwyaf)*
 
 
 
 
Sut y clywsoch am brosiect Cymunedau’n Creu Cartrefi?*
 
 
Wedi clywed gan rywun arall/Arall
 
 
 
 
 
 
Rydym ni’n trin diogelwch data o ddifrif, ac yn prosesu data i gydymffurfio â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.
 
 
 

Byddwn ni ond yn prosesu eich data i gyflwyno’r gwasanaethau rydych chi wedi gwneud cais amdanynt, adrodd i’n harianwyr a gwerthuso ein heffeithiolrwydd. Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen hon, byddwn ni’n anfon copi o’n hysbysiad preifatrwydd atoch mewn neges e-bost, neu gallwch ei ddarllen [yma].

 
 
 
 
Dywedwch wrthym os gallwn ni gysylltu â chi at y dibenion a amlinellir isod:
 
 
 
A all Canolfan Cydweithredol Cymru gysylltu â chi drwy’r post, dros y ffôn, drwy negeseuon e-bost neu destun, i ddweud wrthych am unrhyw weithgareddau eraill Canolfan Cydweithredol Cymru a all fod o ddiddordeb i chi?
 
 
 
**
 
Oes
Nac oes
 
 
 
 
 
Allwn ni rannu eich manylion gyda sefydliadau tebyg eraill, er mwyn iddyn nhw allu anfon gwybodaeth atoch drwy’r post, dros y ffôn, drwy negeseuon e-bost neu destun, a all fod o ddiddordeb i chi?
 
 
 
**
 
Gallwch
Ni allwch