Enw'r Cwmni*
 
 
 
Llinell 1 Cyfeiriad y Cwmni*
 
 
 
Llinell 2 Cyfeiriad y Cwmni
 
 
 
Tref y Cwmni*
 
 
Sir y Cwmni*
 
 
Cod Post y Cwmni*
 
 
 
Gwefan
 
 
Enw Cyntaf y Cyswllt*
 
 
Cyfenw'r Cyswllt*
 
 
Rhif Ffôn*
 
 
 
Cyfeiriad E-bost*
 
 
 
Twitter
 
 
 
 
 
 
Dewis Iaith ar gyfer cyfathrebu*
 
Cymraeg
Saesneg
 
 
 
 
 
 
Ymholiad Cymorth*
 
 
 
 
 
 
Sut y clywsoch am Gymunedau Digidol Cymru?*
 
 
Wedi clywed gan rywun arall/Arall
 
 
 
 
 
 
Rydym ni’n trin diogelwch data o ddifrif, ac yn prosesu data i gydymffurfio â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.
 
 
 

Byddwn ni ond yn prosesu eich data i gyflwyno’r gwasanaethau rydych chi wedi gwneud cais amdanynt, adrodd i’n harianwyr a gwerthuso ein heffeithiolrwydd. Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen hon, byddwn ni’n anfon copi o’n hysbysiad preifatrwydd atoch mewn neges e-bost, neu gallwch ei ddarllen [yma].

 
 
 
 
Dywedwch wrthym os gallwn ni gysylltu â chi at y dibenion a amlinellir isod:
 
 
 
A all Canolfan Cydweithredol Cymru gysylltu â chi drwy’r post, dros y ffôn, drwy negeseuon e-bost neu destun, i ddweud wrthych am unrhyw weithgareddau eraill Canolfan Cydweithredol Cymru a all fod o ddiddordeb i chi?
 
 
 
**
 
Gall
Na all
 
 
 
 
 
Allwn ni rannu eich manylion gyda sefydliadau tebyg eraill, er mwyn iddyn nhw allu anfon gwybodaeth atoch drwy’r post, dros y ffôn, drwy negeseuon e-bost neu destun, a all fod o ddiddordeb i chi?
 
 
 
**
 
Gallwch
Ni allwch